Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Mô tả
Bình Luận

Học Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Chức Danh Nghề Nghiệp

icon
Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục. Chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên tại Long Biên, Hà Nội

THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng IV  – Mã số: V.07.02.06

Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non

2. Giáo viên mầm non hạng III   – Mã số: V.07.02.05

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non

Hoặc giáo viên hạng 4 đủ 3 năm

3. Giáo viên mầm non hạng II    – Mã số: V.07.02.04

Tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non

Hoặc giáo viên hạng 3 đủ 6 năm

II. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09

Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Tiểu học hoặc chuyên ngành phù hợp

2. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số: V.07.03.08

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiểu học

Hoặc giáo viên hạng 4 đủ 3 năm

3. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.07

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học

Hoặc giáo viên hạng 3 đủ 6 năm

III. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.12

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số: V.07.04.11

Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

Hoặc giáo viên hạng 3 đủ 6 năm

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số: V.07.04.10

Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

Hoặc giáo viên hạng 2 đủ 6 năm

IV. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số: V.07.05.15

Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

2. Giáo viên trung học phổ thông hạng II – Mã số: V.07.05.14

Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

+ Chứng chỉ giáo viên THPT hạng 2

Hoặc giáo viên hạng 3 đủ 6 năm

3. Giáo viên trung học phổ thông hạng I – Mã số: V.07.05.13

Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc bằng chuyên ngành khác + chứng chỉ sư phạm

+ Chứng chỉ giáo viên THPT hạng 1

Hoặc giáo viên hạng 2 đủ 6 năm

V. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Chức danh nghề nghiệp giảng viên trong các trường đại học công lập bao gồm:

1. Giảng viên cao cấp – Hạng I

2. Giảng viên chính – Hạng II

3. Giảng viên – Hạng III

VI. TIÊU CHUẨN chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Chức danh nghề nghiệp giảng viên trong các trường Trung Cấp và Cao Đẳng công lập bao gồm:
1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V.09.02.01;
2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.09.02.02;
3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V.09.02.03;
4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V.09.02.04.


VII. TIÊU CHUẨN chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các trường Trung Tâm Dạy nghề công lập bao gồm:
1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05;
2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06;
3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V.09.02.07;
4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08;
5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (240 TIẾT)


Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

  > Chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC

+ Học phí:  3.000.000đ - 3.500.000đ/khóa

+ Thời gian đào tạo online: 10 ngày

–Ca tối: 18h – 21h tối Các ngày Trong Tuần
– Ca ngày: 8h – 16h30 Thứ 7 - chủ nhật

+  Địa điểm học: Học Online – Mọi Lúc – Mọi Nơi – Mọi Thiết Bị

+ Lớp Khai Giảng Hàng Tuần

+ Hồ sơ:
– Bằng tốt nghiệp photo công chứng
– Bảng bậc lương hiện tai
– 02 ảnh 3×4
 – 01 giấy CMT photo
– Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

Mọi chi tiết vui Lòng Liên hệ SĐT Hotline: 0943 799 689

Địa Điểm Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Tại: Số 2/ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
 

⌨ You got a gift from us. Withdrаw > https://forms.yandex.com/u/662517a884227c691d46c949/?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ⌨
⌨ You got a gift from us. Withdrаw > https://forms.yandex.com/u/662517a884227c691d46c949/?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ⌨
2024-04-23 03:14:20

xqlcqp

↕ Withdrawing 60 447 Dollars.  GЕТ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--741175-03-14-2?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↕
↕ Withdrawing 60 447 Dollars. GЕТ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--741175-03-14-2?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↕
2024-04-14 06:32:21

2xh1ig

⭕ Withdrawing 62 475 US dollars.  GЕТ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--546060-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ⭕
⭕ Withdrawing 62 475 US dollars. GЕТ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--546060-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ⭕
2024-04-11 22:29:40

5nbjwz

↔ Withdrawing 41 639 US dollars.  GЕТ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxEQvI7nlG-DD45FNAxh9_2Hg_IOzpZXzPyeeca9I-tRiQ6JS-O4aeqnDzZ8UgM_XbU/exec?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↔
↔ Withdrawing 41 639 US dollars. GЕТ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxEQvI7nlG-DD45FNAxh9_2Hg_IOzpZXzPyeeca9I-tRiQ6JS-O4aeqnDzZ8UgM_XbU/exec?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↔
2024-04-03 13:35:20

ho5fpd

Hiếu
Hiếu
2024-04-02 10:00:08

Mình Đang cần học chứng chỉ Âm thanh viên hạng 3

Hiếu
Hiếu
2024-04-02 10:00:07

Mình Đang cần học chứng chỉ Âm thanh viên hạng 3

Hiếu
Hiếu
2024-04-02 10:00:00

Mình Đang cần học chứng chỉ Âm thanh viên hạng 3

🔄 TRАNSАСТIОN 0,75000 ВTC. Receive >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--700109-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& 🔄
🔄 TRАNSАСТIОN 0,75000 ВTC. Receive >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--700109-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& 🔄
2024-03-25 22:23:41

xl3aos

Nguyễn thị mỵ
Nguyễn thị mỵ
2024-03-21 16:51:02

0363860567. Chúng tôi đang dạy văn hóa lớp 10,11,12cho hệ trung cấptrong trường cao đẳng. Vậy khi chuyển sang giáo viên gdnn lý thuyết cần có chứng chỉ gì

↕ You got 35 139 US dollars.  Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--947414-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↕
↕ You got 35 139 US dollars. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--947414-03-14?hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c& ↕
2024-03-17 22:16:12

mmfq7i

Đinh Thành Phương
Đinh Thành Phương
2024-03-01 14:26:16

Tôi muốn học chứng chỉ Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09.thì như nào?

Tran thi thu hien
Tran thi thu hien
2024-02-29 11:56:55

Tôi muốn xem mẫu chứng chỉ giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 2 cấp.

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://brunetinfo.com/uploads/go.php 🎁 * * * hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c*
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://brunetinfo.com/uploads/go.php 🎁 * * * hs=ab647b2cb38d9b391dbac6b52d85ef2c*
2024-02-21 13:43:41

u2eu1a

Lâm Mô Ra
Lâm Mô Ra
2023-07-25 08:04:27

Tôi muôn đăng ky học giao viên GDNN lý thiêt hạng 3 v09.02.07

Lâm Mô Ra
Lâm Mô Ra
2023-07-25 08:04:26

Tôi muôn đăng ky học giao viên GDNN lý thiêt hạng 3 v09.02.07

Lâm Mô Ra
Lâm Mô Ra
2023-07-25 08:04:21

Tôi muôn đăng ky học giao viên GDNN lý thiêt hạng 3 v09.02.07

Để Lại Bình Luận

Vui Lòng nhập đầy đủ thông tin đánh dấu *

Nhập Số điện thoại liên hệ và nội dung cần tư vấn*

Họ tên *

Email *

đăng ký nhận tư vấn miễn phí
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) HỌC VIÊN vui lòng không để trống
GỬI NGAY