Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Mô tả
Bình Luận

Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Tại Long Biên, Hà Nội

icon

Chứng chỉ kế toán trưởng là điều kiện bắt buộc cho những ai đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước,công ty hay doanh nghiệp, có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán,kiểm toán, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng. Chứng chỉ được cấp theo đúng chuẩn của Bộ tài chính

Thông báo khai giảng Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp tại Long Biên , Hà Nội nhằm cung cấp kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người học như: kiến thức về pháp luật, thuế, báo cáo tài chính, quản trị, kiểm toán…

Điều kiện để được tham gia khóa học cấp chứng chỉ kế toán trưởng:

– Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính kế toán, Kế toán – Tin, tài chính, tài chính ngân hàng: tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm, có xác nhận của cơ quan đang công tác. Thời gian được tính từ thời gian cấp bằng.

– Tốt nghiệp trình độ Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính kế toán, Kế toán – Tin, tài chính, tài chính ngân hàng: tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm, có xác nhận của cơ quan đang công tác. Thời gian được tính từ thời gian cấp bằng.

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
(đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

Chuyên đề 1:    Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
Chuyên đề 2:    Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3:    Pháp luật về thuế
Chuyên đề 4:    Thẩm định dự án đầu tư
Chuyên đề 5:    Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính 
                                         
II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

Chuyên đề 6:      Pháp luật về kế toán                                                
Chuyên đề 7:    Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp                                               
Chuyên đề 8:    Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)
Chuyên đề 9:    Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 10:    Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 11:    Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

NỘI DUNG KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
(đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

Chuyên đề 1    Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Chuyên đề 2    Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 3    Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước
Chuyên đề 4    Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN


II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

Chuyên đề 5    Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
Chuyên đề 6    Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
Chuyên đề 7    Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 8    Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp
Chuyên đề 9    Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 10    Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kết thúc khoá học, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng (đơn vị kế toán nhà nước hoặc doanh nghiệp). Theo quy định của Bộ Tài Chính, do Học viện Tài Chính cấp.

(Giá trị sử dụng của chứng chỉ kế toán trưởng theo Điều 9, khoản 4 tại Thông tư 199/2011/TT-BTC của bộ tài chính có quy định như sau: “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng”)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
+ Mẫu đăng ký (theo mẫu sẵn của trường).
+ 01 Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung Cấp.( Bản công chứng)
+ 03 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh.)

Mọi chi tiết về khóa học kế toán thực hành tại Long Biên, HN vui lòng liên hệ
Hotline: 0943 799 689


Học chứng chỉ kế toán trưởng, Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng, Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng, đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng, Học kế toán trưởng, Khóa học kế toán trưởng, Lớp học kế toán trưởng, đào tạo kế toán trưởng, Học kế toán trưởng uy tín ở đâu, Học kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, Học kế toán trưởng chất lượng, Lớp kế toán trưởng uy tín ở đâu, Lớp kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, Lớp kế toán trưởng chất lượng, đào tạo kế toán trưởng uy tín ở đâu,đào tạo kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, đào tạo kế toán trưởng chất lượng, Khai giảng lớp kế toán trưởng chất lượng, mở lớp kế toán trưởng uy tín ở đâu, mở lớp kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, mở lớp kế toán trưởng chất lượng, tuyển sinh lớp kế toán trưởng, chiêu sinh lớp kế toán trưởng, Học chứng chỉ kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, Học chứng chỉ kế toán trưởng chất lượng, Lớp chứng chỉ kế toán trưởng uy tín ở đâu, Lớp chứng chỉ  kế toán trưởng tốt nhất ở đâu, Học nhanh chứng chỉ kế toán trưởng, lớp chứng chỉ kế toán trưởng cấp tốc, bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hưng Yên, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Ninh Bình, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Dương, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Thái Bình, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nam, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Tĩnh, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Nghệ an, lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại Bắc Ninh, nghiệp vụ kế toán trưởng, lớp kế toán trưởng doanh nghiệp, lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, học kế toán trưởng doanh nghiệp, học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp, đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

🔓 Process 46 447 $.  Receive => https://forms.yandex.com/u/662517a702848f691bad5a61/?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔓
🔓 Process 46 447 $. Receive => https://forms.yandex.com/u/662517a702848f691bad5a61/?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔓
2024-04-23 03:15:01

db8mza

🟢 SЕNDING 0.75 bitсоin. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--538375-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🟢
🟢 SЕNDING 0.75 bitсоin. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--538375-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🟢
2024-04-14 06:33:09

tm9wam

🔶 + 0,75 bitсоin. Continue =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--250743-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔶
🔶 + 0,75 bitсоin. Continue =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--250743-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔶
2024-04-11 22:30:48

c2zzuz

↕ Transfer 65 708 USD.  Gо tо withdrаwаl > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwJr82FPUqLIYSS5rmPv8kWpCTKW_ogO0c_-9MgdpaD5wYg6LT3PKT7z-jOTjcV3u3n/exec?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& ↕
↕ Transfer 65 708 USD. Gо tо withdrаwаl > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwJr82FPUqLIYSS5rmPv8kWpCTKW_ogO0c_-9MgdpaD5wYg6LT3PKT7z-jOTjcV3u3n/exec?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& ↕
2024-04-03 13:36:08

t9d563

✔ Transaction 40 963 US dollars.  GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--142626-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& ✔
✔ Transaction 40 963 US dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--142626-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& ✔
2024-03-25 22:24:29

0m31cv

🔴 You got 55 194 Dollars.  GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--248820-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔴
🔴 You got 55 194 Dollars. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--248820-03-14?hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0& 🔴
2024-03-17 22:17:01

0cs67s

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://sidim.org/upload/go.php 🎁 * * * hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0*
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://sidim.org/upload/go.php 🎁 * * * hs=6ba2082888f5aa60b1e8c7c09ac01fa0*
2024-02-21 13:44:22

068im9

Để Lại Bình Luận

Vui Lòng nhập đầy đủ thông tin đánh dấu *

Nhập Số điện thoại liên hệ và nội dung cần tư vấn*

Họ tên *

Email *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) HỌC VIÊN vui lòng không để trống
GỬI NGAY