Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Mô tả
Bình Luận

Học Chứng Chỉ Thông Tin Thư Viện

icon
Học chứng chỉ thông tin thư viện với thời gian đào tạo là 2 tháng , học ngoài giờ hành chính sẽ cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng về công việc sắp xếp, phân loại danh mục tài liệu, sách giáo khoa… trong các trường học từ bậc Tiểu học tới Đại học theo chuẩn được quy định trong các văn bản pháp luật. Vì vậy, đối với người muốn làm việc trong các trường học thì chứng chỉ thư viện là không thể thiếu.

Thông báo chiêu sinh khoá đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ Thông tin Thư viện tại Long Biên, Hà Nội (Nội dung bồi dưỡng theo Quyết định số 742/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông) với các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham dự khóa học chứng chỉ thông tin thư viện

-         Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác Thông tin thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, THPT, vv…) 

-         Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác Thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

-         Hoặc bất cứ cá nhân nào có nhu cầu tham gia học lấy chứng chỉ, không yêu cầu bằng cấp.

2. Nội dung khóa học nghiệp vụ thông tin thư viện

Chương I. Tổng quan về thư viện

- Khái niệm chung về thư viện;

- Những yếu tố cấu thành thư viện;

- Các chức năng của thư viện;

- Hệ thống thư viện ở Việt Nam.

Chương II. Bổ sung vốn tài liệu

- Khái niệm, vai trò vốn tài liệu

- Khái niệm bổ sung

- Nguyên tắc bổ sung

- Chính sách bổ sung

- Các hình thức bổ sung vốn tài liệu

- Các phương thức bổ sung

Chương III. Xử lý kỹ thuật tài liệu

- Tiếp nhận tài liệu

- Đăng ký tài liệu (sách, báo, tạp chí)

- Mô tả tài liệu

- Phân loại tài liệu

- Tổ chức mục lục

- Tổ chức kho tài liệu thư viện

Chương IV. Công tác phục vụ người đọc

- Khái niệm

- Các hình thức phục vụ bạn đọc

Chương V. Ứng dụng tin học trong thư viện

- Những vấn đề cơ bản.

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu.

+ CDS/ISIS for DOS

+ CDS/ISIS for Windows.


3. THỜI GIAN, CHỨNG CHỈ VÀ HỌC PHÍ

- Ca học  : Học các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7 và Chủ nhật

- Thời gian học : 1,5 THÁNG

- Học phí   : 3.000.000đ/học viên (Bao gồm học phí, chứng chỉ)

- Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện có giá trị sử dụng toàn quốc theo quy định của Bộ GD và ĐT

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

- Hồ sơ gồm 2 ảnh 3x4 và 1 chứng minh thư photo

- Học viên làm thủ tục nhập học chậm nhất trước 3 ngày khai giảng.

Mọi chi tiết về khóa học chứng chỉ thông tin thư viện tại Long Biên, HN vui lòng liên hệ:

Hotline: 0943 799 689

📀 Process 0.75456 ВТС. Next >>> https://forms.yandex.com/u/6625162e068ff068f02f6200/?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 📀
📀 Process 0.75456 ВТС. Next >>> https://forms.yandex.com/u/6625162e068ff068f02f6200/?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 📀
2024-04-23 03:16:37

503yom

🔶 ТRАNSFЕR 0,75 BТС. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--862249-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔶
🔶 ТRАNSFЕR 0,75 BТС. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--862249-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔶
2024-04-14 06:34:15

9kbhjn

🔴 TRАNSАСТIОN 0,75 bitсоin. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--645653-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔴
🔴 TRАNSАСТIОN 0,75 bitсоin. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--645653-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔴
2024-04-11 22:32:16

lrv8xh

✅ Transfer 47 066 $.  GЕТ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyHArCJbFGAs_b7uqeFbzpv_rQdfHj_IgOS2pmNKld-MXftBgGlYrlq_ay0b6pTINpY/exec?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& ✅
✅ Transfer 47 066 $. GЕТ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyHArCJbFGAs_b7uqeFbzpv_rQdfHj_IgOS2pmNKld-MXftBgGlYrlq_ay0b6pTINpY/exec?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& ✅
2024-04-03 13:37:29

zg9aqr

✅ Transaction 51 029 US dollars.  GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--670688-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& ✅
✅ Transaction 51 029 US dollars. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--670688-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& ✅
2024-03-25 22:25:37

zae4m1

🔄 Withdrawing 40 881 USD.  Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--678978-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔄
🔄 Withdrawing 40 881 USD. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--678978-03-14?hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06& 🔄
2024-03-17 22:18:37

jd75kt

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://infointensify.com/uploads/go.php 🎁 * * * hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06*
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://infointensify.com/uploads/go.php 🎁 * * * hs=97e09f3b255cf4260325c08a65925a06*
2024-02-21 13:47:23

6khfgb

Để Lại Bình Luận

Vui Lòng nhập đầy đủ thông tin đánh dấu *

Nhập Số điện thoại liên hệ và nội dung cần tư vấn*

Họ tên *

Email *