Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Mô tả
Bình Luận

Khóa Học Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên

icon
Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.

Thông báo khai giảng liên tục hàng tháng lớp học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, lịch học linh hoạt 

- Căn cứ nghị định 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 Năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

- Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. 

Chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.

Đối tượng tham gia khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên:

+ Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm
(Thâm niên công tác 3 năm).
+ Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Mục tiêu khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 

+ Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và Kỹ năng thực thi công việc.

+ Chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

Phần 1: KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1    Nhà nước trong hệ thống chính trị
Chuyên đề 2    Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Chuyên đề 3    Công vụ, công chức
Chuyên đề 4    Đạo đức công vụ
Chuyên đề 5    Thủ tục hành chính nhà nước
Chuyên đề 6    Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước
Chuyên đề 7    Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Chuyên đề 8    Cải cách hành chính nhà nước

Phần II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ
Chuyên đề 9    Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Phần III: KỸ NĂNG
Chuyên đề 10  Quản lý thời gian
Chuyên đề 11  Kỹ năng giao tiếp
Chuyên đề 12  Quản lý hồ sơ
Chuyên đề 13  Kỹ năng làm việc nhóm
Chuyên đề 14  Kỹ năng soạn thảo văn bản
Chuyên đề 15  Kỹ năng viết báo cáo
Chuyên đề 16  Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

Phần IV: HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ

Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Long Biên, HN và các tỉnh có nhu cầu.

Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

Thời gian học: 1,5 tháng 

Học Phí: 4.000.000đ giảm còn 3.500.000đ

Mọi Thông Tin Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ Hotline - 0943 799 689

✔ Transaction 54 587 USD.  Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--741767-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& ✔
✔ Transaction 54 587 USD. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--741767-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& ✔
2024-04-14 06:40:59

mtdp1h

🔴 You got 66 675 US dollars.  Withdrаw >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--145285-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🔴
🔴 You got 66 675 US dollars. Withdrаw >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--145285-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🔴
2024-04-11 22:39:03

xoytkh

↕ Transfer 43 616 $.  Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbygACe13K4OtVkjg0TcaxlOuWZYhUUk8O_GNjR9lLOkRoaikpt3mKS9hvx3BajN9EukXA/exec?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& ↕
↕ Transfer 43 616 $. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbygACe13K4OtVkjg0TcaxlOuWZYhUUk8O_GNjR9lLOkRoaikpt3mKS9hvx3BajN9EukXA/exec?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& ↕
2024-04-03 13:42:33

imhr9u

🟢 + 0,750000 ВTC. Continue => https://telegra.ph/BTC-Transaction--615386-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🟢
🟢 + 0,750000 ВTC. Continue => https://telegra.ph/BTC-Transaction--615386-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🟢
2024-03-25 22:31:11

byhaoh

🔴 You got 51 348 US dollars.  Withdrаw >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--713839-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🔴
🔴 You got 51 348 US dollars. Withdrаw >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--713839-03-14?hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7& 🔴
2024-03-17 22:25:05

f0fi7h

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://betweenpercentages.pt/recrutamento/upload/go.php 🎁 * * * hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7*
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://betweenpercentages.pt/recrutamento/upload/go.php 🎁 * * * hs=d3fbac6941c62e50e309635d12731da7*
2024-02-21 13:51:55

wx4wep

Để Lại Bình Luận

Vui Lòng nhập đầy đủ thông tin đánh dấu *

Nhập Số điện thoại liên hệ và nội dung cần tư vấn*

Họ tên *

Email *

đăng ký nhận tư vấn miễn phí
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) HỌC VIÊN vui lòng không để trống
GỬI NGAY