Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI

Thủ Tục Đổi Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa Và Quốc Tế

Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa Và Quốc Tế theo quy định mới nhất. (Dành cho người cấp đổi thẻ lần đầu)

icon

Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa Và Quốc Tế theo quy định mới nhất. (Dành cho người cấp đổi thẻ lần đầu)

Trình tự thực hiện

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa/ quốc tế nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017, được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL ngày 25/11/2019);

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

(3) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/ quốc tế; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ đối với người muốn cấp thẻ HDV Quốc Tế

(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL ngày 25/11/2019).

Lệ phí (Nếu có): 325.000 đồng/thẻ (Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

 

 

Danh Mục

icon
Chỉnh sửa danh mục
Chỉnh sửa danh mục Video
Chỉnh sửa bài viết
đăng ký nhận tư vấn miễn phí
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) HỌC VIÊN vui lòng không để trống
GỬI NGAY