Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
KHÓA HỌC DU LỊCH - KHÁCH SẠN - XUẤT NHẬP KHẨU - KHAI HẢI QUAN

Hiển thị 1–3 Tổng số 3

Sắp xếp theo:
Nội dung
Còn Hàng Liên hệ
Khóa học Nghiệp Vụ Khai Hải Quan mở Đại Lý Hải Quan
KHÓA HỌC DU LỊCH - KHÁCH SẠN - XUẤT NHẬP KHẨU - KHAI HẢI QUAN

Khóa học Nghiệp Vụ Khai Hải Quan mở Đại Lý Hải Quan

Khóa học nghiệp vụ khai hải quan mở đại lý hải quan nhằm giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ và các đối tượng khác có nhu cầu hiểu rõ cách thức khai báo thuế hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, luật lệ và thủ tục thanh toán.